คอนโดฯคงค้างเพียบ! ยอดปฏิเสธสินเชื่อฯพุ่ง

เมื่อ 6 เม.ย. 2560 อ่าน 297 ครั้ง

 29 มีค. 60 – นางจิราภรณ์ ลินมณีโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร กล่าวว่า ในปีนี้ คาดว่า ยอดการเปิดตัวและการขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีอัตราการเติบโตประมาณ 6-8% โดยส่วนหนึ่งมาจากแผนงาน การเปิดตัวโครงการของผู้ประกอบการรายใหญ่ 2 ราย คือ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่วางแผนการเปิดตัวโครงการน้อยลงในปีนี้ 

ในขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กก็อาจจะพบอุปสรรคในการหาเงินทุนเนื่องจากสภาวะความไม่มั่นใจในสภาพเครดิต ซึ่งคาดว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่จะยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดในอัตราที่สูงอยู่เช่นเดิมจากตัวเลขการขายและการเปิดตัวโครงการ 

นอกจากนั้น ยังพบว่าสินค้าคงเหลือของคอนโดมิเนียม มีอัตราเพิ่มขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายต่ำกว่า 2 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการต้องใช้กลยุทธ์ในการขายมาช่วย ทั้งฟรีค่าโอน แถมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเร่งระบายสต็อก ซึ่งมองว่า ทำเล และความสามารถในการกู้เงินของผู้ซื้อเป็นตัวแปรที่สำคัญในการลดสินค้าคงเหลือของคอนโดมิเนียม 

โดยสัดส่วนคอนโดมิเนียมสต็อกสินค้าเหลือขาย ที่มีระดับราคาระหว่าง 1-2 ล้านบาท มีสัดส่วนสูงสุดถึง 33% รองลงมาเป็นที่อยู่อาศัย ที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีสัดส่วน 22% ระดับราคา 3-5 ล้านบาทมีสัดส่วน 16%, ระดับราคา 5-10 ล้านบาท 8% และ ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป 5% 

โดยสินค้าเหลือขายประเภทคอนโดมิเนียมที่มีอยู่ในตลาดรวมในปีที่ผ่านมามีอยู่ประมาณ 38,000 ยูนิต และในปี 2560 คาดว่าจะมีสินค้าเหลือขายประมาณ 43,000 ยูนิต ณ สิ้นปี จะอยู่ที่ประมาณ 39,000 ยูนิต ดังนั้น ช่วงนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดเพื่อลดสต็อกสินค้าที่ยังมีเหลืออยู่ในตลาด 

ส่วนยอดปฏิเสธสินเชื่อบ้านของธนาคารเพิ่มสูง 40-50% สะท้อนความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าลดลง แม้ว่าตลาดระดับล่างจะมีความต้องการอยู่มาก แต่ด้วยปัญหาหนี้ครัวเรือนยังคงมีอยู่สูง ทำให้เข้าถึงสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยของธนาคารได้ยากลำบาก

รูปภาพและที่มา : http://www.springnews.co.th/th/2017/03/34516/